Tiện ích


Key - Định danh

Mỗi người dùng sẽ được định danh bởi 1 Key. Mục đích để sao lưu dữ liệu dánh dấu. Hãy lưu lại key của bạn hoặc thêm số điện thoại vào.


Dữ liệu sao lưu

Danh sách dữ liệu sao lưu hiển thị tại đây


# Ngày Tải về Số đánh dấu Khôi phục Data