Thu gọn
icon
Phong thần đồng
icon
Nham thần đồng
icon
Đền thờ
icon
Đền thờ
icon
Rương
icon
Rương
icon
Mỏ pha lê-Liyue
icon
Mỏ sắt-Liyue
icon
Mỏ pha lê-Mond
icon
Mỏ sắt-Mond
icon
Magical Crystal Chunk
icon
Ớt Tuyệt Vân
icon
Hoa Nghê Thường
icon
Bách Hợp Lưu Ly
icon
Dạ Thạch Phách
icon
Thạch Phách - Keqing, Chongyun
icon
Quả Móc Câu
icon
Hoa Calla Lily
icon
Quả Dâu Đỏ
icon
Hoa Cecilia
icon
Nấm Rơm Gió
icon
Cúc Cánh Quạt
icon
Hạt Bồ Công Anh
icon
Pháp sư-Mond
icon
Pháp sư-Liyue
icon
Thuật sĩ cincin lôi-Mond
icon
Thuật sĩ cincin lôi-Liyue
icon
Người xử lý nợ-Liyue
icon
Fatui-Mond
icon
Fatui-Liyue
icon
Cây lừa dối-Mond
icon
Cây lừa dối-Liyue
icon
Rồng đá-Liyue
icon
Thủ vệ di tích-Liyue
icon
Thủ vệ di tích-Mond
icon
Thủ vệ biết bay-Liyue
icon
Kẻ trộm-Liyue
icon
Người xử lý nợ-Mond
icon
Bạo Đồ Hilichurl-Liyue
icon
Túi lưu ly
icon
Bạo Đồ Hilichurl-Mond
icon
Slime
icon
Chất nhờn-Liyue
icon
Thanh tâm
icon
Cỏ đuôi ngựa
icon
Đài sen
icon
Ốc sao
icon
Tiểu đăng thảo
icon
Hoa băng giá-Mond
icon
Hoa băng giá-Liyue
icon
Hoa lửa-Mond
icon
Hoa lửa-Liyue
icon
Tinh thể điện-Mond
icon
Tinh thể điện-Liyue
icon
Hoarder Weasel Thief-Liyue
icon
Cột sống phát quang
icon
Phát quang-Liyue
icon
Lõi tinh thể-Mond
icon
Lõi tinh thể-Liyue
icon
Snapdragon-Mond
icon
Snapdragon-Liyue
icon
Bướm-Mond
icon
Bướm-Liyue
icon
Cua-Mond
icon
Cua-Liyue
icon
Ếch-Mond
icon
Ếch-Liyue
icon
Sweet Flowers-Mond
icon
Sweet Flowers-Liyue
icon
Mint-Mond
icon
Mint-Liyue
icon
Nhung tùng-Mond
icon
Nhung tùng-Liyue
icon
Thịt thú-Mond
icon
Thịt thú-Liyue
icon
Gia cầm-Mond
icon
Gia cầm-Liyue
icon
Cá-Liyue
icon
Củ cải trắng-Mond
icon
Cà rốt-Mond
icon
Cà rốt-Liyue
icon
Nấm-Mond
icon
Nấm-Liyue
icon
Đuôi thằn lằn-Mond
icon
Đuôi thằn lằn-Liyue
icon
Quả thông-Mond
icon
Quả thông-Liyue
icon
Quả mọng-Mond
icon
Quả mọng-Liyue
icon
Hilichurls-Mond
icon
Hilichurls-Liyue
icon
Chuqiu Shaman-Mond
icon
Chuqiu Shaman-Liyue
icon
Hilichurl Wei-Mond
icon
Hilichurl Wei-Liyue
icon
Phong cảnh-Mond
icon
Phong cảnh-Liyue
icon
Magical Crystal Chunk
icon
Măng
icon
Loach Baoyu
icon
Hạnh nhân
icon
Hạnh nhân
icon
Táo-Mond
icon
Táo-Liyue
icon
Mã não đỏ thẫm
icon
Thịt đông lạnh
icon
Sách-Mond
icon
Sách-Liyue
icon
Nhiệm vụ-Mond
icon
Nhiệm vụ-Liyue
icon
Thánh di vật-Mond
icon
Thánh di vật-Liyue
icon
Mỏ ngẫu nhiên
icon
Trứng chim-Mond
icon
Trứng chim-Liyue
icon
Quặng bạc sao
icon
Ranged Hilichurls-Mond
icon
Ranged Hilichurls-Liyue
icon
Dấu lạ-Mond
icon
Dấu lạ-Liyue
icon
Món ăn-Mond
icon
Món ăn-Liyue
icon
Mỏ sắt
icon
Iron Chunk
Voucher Shopee Cầu Nguyện
V1.5
Donate 75/200K