Thu gọn
icon
Phong thần đồng
icon
Crimson Agate
icon
Nham thần đồng
icon
Đền thờ
icon
Đền thờ
icon
Rương
icon
Rương
icon
Mỏ pha lê-Liyue
icon
Mỏ sắt-Liyue
icon
Mỏ pha lê-Mond
icon
Mỏ sắt-Mond
icon
Ớt Tuyệt Vân
icon
Hoa Nghê Thường
icon
Bách Hợp Lưu Ly
icon
Dạ Thạch Phách
icon
Thạch Phách - Keqing, Chongyun
icon
Quả Móc Câu
icon
Hoa Calla Lily
icon
Quả Dâu Đỏ
icon
Hoa Cecilia
icon
Nấm Rơm Gió
icon
Cúc Cánh Quạt
icon
Hạt Bồ Công Anh
icon
Pháp sư-Mond
icon
Pháp sư-Liyue
icon
Thuật sĩ cincin lôi-Mond
icon
Thuật sĩ cincin lôi-Liyue
icon
Người xử lý nợ-Liyue
icon
Người xử lý nợ-Mond
icon
Fatui-Mond
icon
Fatui-Liyue
icon
Cây lừa dối-Mond
icon
Cây lừa dối-Liyue
icon
Rồng đá-Liyue
icon
Thủ vệ di tích-Liyue
icon
Thủ vệ di tích-Mond
icon
Thủ vệ biết bay-Liyue
icon
Kẻ trộm-Liyue
icon
Bạo Đồ Hilichurl-Liyue
icon
Túi lưu ly
icon
Bạo Đồ Hilichurl-Mond
icon
Slime
icon
Slime-Liyue
icon
Thanh tâm
icon
Cỏ đuôi ngựa
icon
Đài sen
icon
Ốc sao
icon
Tiểu đăng thảo
icon
Hoa băng giá-Mond
icon
Hoa băng giá-Liyue
icon
Hoa lửa-Mond
icon
Hoa lửa-Liyue
icon
Tinh thể điện-Mond
icon
Tinh thể điện-Liyue
icon
Hoarder Weasel Thief-Liyue
icon
Cột sống phát quang
icon
Phát quang-Liyue
icon
Lõi tinh thể-Mond
icon
Lõi tinh thể-Liyue
icon
Snapdragon-Mond
icon
Snapdragon-Liyue
icon
Bướm-Mond
icon
Bướm-Liyue
icon
Cua-Mond
icon
Cua-Liyue
icon
Ếch-Mond
icon
Ếch-Liyue
icon
Sweet Flowers-Mond
icon
Sweet Flowers-Liyue
icon
Mint-Mond
icon
Mint-Liyue
icon
Nhung tùng-Mond
icon
Nhung tùng-Liyue
icon
Thịt thú-Mond
icon
Thịt thú-Liyue
icon
Gia cầm-Mond
icon
Gia cầm-Liyue
icon
Fish
icon
Cá-Liyue
icon
Củ cải trắng-Mond
icon
Cà rốt-Mond
icon
Nấm-Mond
icon
Nấm-Liyue
icon
Đuôi thằn lằn-Mond
icon
Đuôi thằn lằn-Liyue
icon
Quả thông-Mond
icon
Quả thông-Liyue
icon
Quả mọng-Mond
icon
Quả mọng-Liyue
icon
Hilichurls-Mond
icon
Hilichurls-Liyue
icon
Chuqiu Shaman-Mond
icon
Chuqiu Shaman-Liyue
icon
Hilichurl Wei-Mond
icon
Hilichurl Wei-Liyue
icon
Phong cảnh-Mond
icon
Phong cảnh-Liyue
icon
Magical Crystal Chunk
icon
Magical Crystal Chunk
icon
Măng
icon
Loach Baoyu
icon
Hạnh nhân
icon
Hạnh nhân
icon
Táo-Mond
icon
Táo-Liyue
icon
Mã não đỏ thẫm
icon
Thịt đông lạnh
icon
Sách-Mond
icon
Sách-Liyue
icon
Nhiệm vụ-Mond
icon
Nhiệm vụ-Liyue
icon
Thánh di vật-Mond
icon
Thánh di vật-Liyue
icon
Mỏ ngẫu nhiên
icon
Trứng chim-Mond
icon
Trứng chim-Liyue
icon
Quặng bạc sao
icon
Ranged Hilichurls-Mond
icon
Ranged Hilichurls-Liyue
icon
Dấu lạ-Mond
icon
Dấu lạ-Liyue
icon
Món ăn-Mond
icon
Món ăn-Liyue
icon
Mỏ sắt
icon
Iron Chunk
icon
Điểm điều tra Mora-Liyue
icon
Homestead Drawing-Mond
icon
Bản vẽ quê hương-Liyue
icon
Đảo dịch chuyển L2
icon
Thuyền sóng Anchor-Quần đảo L2
icon
Echo Conch-Quần đảo L2
icon
Hộp kho báu-Quần đảo L2
icon
Mural-Quần đảo L2
icon
Linh dương biển-Quần đảo L2
icon
Quặng sắt-Quần đảo L2
icon
Marcasite-Quần đảo L2
icon
Mỏ pha lê-Quần đảo L2
icon
Theo bong bóng-Quần đảo L2
icon
Qiuqiu-Quần đảo L2
icon
Qiuqiu Archer-Quần đảo L2
icon
Chuqiu Shaman-Quần đảo L2
icon
Abyssal Mage-Quần đảo L2
icon
Những ngọn đồi lớn-Quần đảo L2
icon
Slime-Quần đảo L2
icon
Cua-Quần đảo L2
icon
Gia cầm-Quần đảo L2
icon
Cá-Quần đảo L2
icon
Nấm-Quần đảo L2
icon
Hoa ngọt ngào-Quần đảo L2
icon
Cây bạc hà-Quần đảo L2
icon
Dâu rừng-Quần đảo L2
icon
Trứng chim-Quần đảo L2
icon
Tinh thể điện-Quần đảo L2
icon
Phát quang-Quần đảo L2
icon
Những cánh bướm-Quần đảo L2
icon
Con ếch-Quần đảo L2
icon
Đuôi thằn lằn-Quần đảo L2
icon
Thịt thú-Quần đảo L2
icon
Hạt bồ công anh-Quần đảo L2
icon
Củ cải trắng-Quần đảo L2
icon
Củ cà rốt-Quần đảo L2
icon
Hoa sương mù-Quần đảo L2
icon
Nhị hoa ngọn lửa-Quần đảo L2
icon
Ốc sao-Quần đảo L2
icon
Hoa Lừa dối-Quần đảo L2
icon
Đốt Trúc-Liyue
icon
Gỗ Sam-Mond
icon
Gỗ Thông-Mond
icon
Gỗ Hoa-Mond
icon
Gỗ Thùy Hương-Mond
icon
Gỗ Khước Sa-Liyue
icon
Lôi thần đồng-INZM
icon
Đền địa linh-INZM
icon
Rương kho báu-INZM
icon
Điểm ngắm cảnh-INZM
icon
Sách-INZM
icon
Nhiệm vụ thế giới-INZM
icon
Thánh di vật-INZM
icon
Thần tượng-INZM
icon
Điểm dịch chuyển-INZM
icon
Bí ẩn-INZM
icon
Sao chép-INZM
icon
Hoa hồng bùng nổ-INZM
icon
Công thức nấu ăn-INZM
icon
Mora-INZM
icon
Vũ khí-INZM
icon
Bake-Danuki-INZM
icon
Cỏ biển-INZM
icon
Hải Linh Chi-INZM
icon
Mảnh Sắt Trắng-INZM
icon
Mảnh Sắt-INZM
icon
Mảnh Ma Tinh-INZM
icon
Mỏ-INZM
icon
Nobushi-Jintouban-INZM
icon
Ochimusha - Tụy Viêm-INZM
icon
Fatui-Thiếu Nữ Kính-INZM
icon
Thợ Săn Di Tích-INZM
icon
Tuần Tra Di Tích-INZM
icon
Bạo Đồ Hilichurl-INZM
icon
Abyssal Mage-INZM
icon
Fatui-Thuật Sĩ Cicin-INZM
icon
Đạo Bảo Đoàn-INZM
icon
Hoa Lừa dối-INZM
icon
Đội tiên phong Fatui-INZM
icon
Slime-INZM
icon
Hilichurl-INZM
icon
Hilichurl Xạ Thủ-INZM
icon
Phù Thủy Hilichurl-INZM
icon
Người xử lý nợ-INZM
icon
Màu tím-INZM
icon
Nấm Matsutake-INZM
icon
Cua-INZM
icon
Thịt thú-INZM
icon
Gia cầm-INZM
icon
Cá-INZM
icon
Củ cà rốt-INZM
icon
Hoa ngọt ngào-INZM
icon
Bạc hà-INZM
icon
Thông-INZM
icon
Dâu rừng-INZM
icon
Táo-INZM
icon
Trứng chim-INZM
icon
Loach Baoyu-INZM
icon
Hoa sương mù-INZM
icon
Nhị hoa ngọn lửa-INZM
icon
Tinh thể điện-INZM
icon
Phát quang-INZM
icon
Hạt nhân tinh thể-INZM
icon
Những cánh bướm-INZM
icon
Đuôi thằn lằn-INZM
icon
Gỗ Khổng Tước-INZM
icon
Gỗ Mơ Mộng-INZM
icon
Gỗ Otogi-INZM
icon
Gỗ Phong-INZM
icon
Tú Cầu Anh Đào-INZM
icon
Onikabuto-INZM
icon
Tủy Pha Lê-INZM
icon
Cỏ Naku-INZM
icon
Hoa Lan Máu-INZM
icon
Khối thạch anh tím-INZM
icon
Echo Conch-Quần đảo L1
icon
Rương kho báu-Quần đảo L1
icon
Neo sóng-Quần đảo L1
icon
传送点-Quần đảo L1
icon
Theo bong bóng-Quần đảo L1
icon
Thử thách thùng nổ-Quần đảo L2
icon
Thử thách thùng nổ-Quần đảo L1
icon
Sứ mệnh thế giới-Quần đảo L2
icon
Neo sóng-INZM
icon
Phần thưởng NPC-INZM
icon
Phần thưởng NPC-Mond
icon
Phần thưởng NPC-Liyue
icon
Lôi thần-INZM2
icon
Đền thờ-INZM2
icon
Rương-INZM2
icon
Điểm ngắm cảnh-INZM2
icon
Sách-INZM2
icon
Nhiệm vụ thế giới-INZM2
icon
Thánh di vật-INZM2
icon
Mora-INZM2
icon
Bake-Danuki-INZM2
icon
Cỏ biển-INZM2
icon
Linh dương biển-INZM2
icon
Thạch anh tím-INZM2
icon
Mảnh Sắt Trắng-INZM2
icon
Mảnh Sắt-INZM2
icon
Mảnh Ma Tinh-INZM2
icon
Mỏ-INZM2
icon
Nobushi-Jintouban-INZM2
icon
Ochimusha-Tụy Viêm-INZM2
icon
Fatui-Thiếu Nữ Kính-INZM2
icon
Tuần Tra Di Tích-INZM2
icon
Bạo Đồ Hilichurl-INZM2
icon
Abyssal Mage-INZM2
icon
Fatui-Thuật Sĩ Cicin-INZM2
icon
Đạo Bảo Đoàn-INZM2
icon
Hoa Lừa dối-INZM2
icon
Đội tiên phong Fatui-INZM2
icon
Slime-INZM2
icon
Hilichurl-INZM2
icon
Hilichurl Xạ Thủ-INZM2
icon
Phù Thủy Hilichurl-INZM2
icon
Màu tím-INZM2
icon
Cá chình-INZM2
icon
Cua-INZM2
icon
Thịt thú-INZM2
icon
Gia cầm-INZM2
icon
Cá-INZM2
icon
Củ cải trắng-INZM2
icon
Củ cà rốt-INZM2
icon
Hoa ngọt ngào-INZM2
icon
Cây bạc hà-INZM2
icon
Dâu rừng-INZM2
icon
Trứng chim-INZM2
icon
Tinh thể điện-INZM2
icon
Hạt nhân tinh thể-INZM2
icon
Những cánh bướm-INZM2
icon
Đuôi thằn lằn-INZM2
icon
Onikabuto-INZM2
icon
Cỏ Naku-INZM2
icon
Vũ khí-INZM2
icon
Loach Baoyu-INZM2
icon
Điểm câu cá-INZM2
icon
Cổng pha-INZM2
icon
Chồn trộm-INZM
icon
Chồn trộm-INZM2
icon
Quả Amakumo-INZM2
icon
Trân Châu San Hô-INZM2
icon
Hoa Cecilia-INZM2
icon
Hoa Calla Lily-INZM2
icon
Thanh Tâm-INZM2
icon
Điểm câu cá-Mond
icon
Điểm câu cá-Liyue
icon
Điểm câu cá-Daojia
icon
Bóng Ma-INZM2
icon
Hộp kho báu-Núi tuyết
icon
Bia mộ đơn giản
icon
Viên đá-Núi tuyết
icon
"Răng" kỳ lạ
icon
Trôi chai-Núi tuyết
icon
Vua heo-Núi tuyết
icon
Hộp gỗ-INZM
icon
Hộp gỗ-INZM2
icon
Đền thờ-INZM
Kokomi Build
V2.1.0